CKV – systém riadenia pomocou firemných a osobných cieľov

Pomôžeme vám implementovať Systém zvyšovania výkonnosti firmy, osobnej zodpovednosti a zlepšovania komunikácie.

Systém zvyšovania výkonnosti spoločnosti je postavený na metodike  Ciele – Komunikácia – Výsledky (CKV). Posilňuje vo firme kultúru osobnej zodpovednosti, vzájomnej spätnej väzby a komunikácie a v prvom rade sústreďuje všetkých na firemné a osobné priority.

Viacerým našim klientom odporúčame zaviesť veľmi efektívny systém riadenia výkonnosti pomocou metodiky – Ciele – Komunikácia – Výsledky (CKV). Prináša mnoho benefitov, napríklad zavedenie:

– riadenia podľa cieľov – firemných a osobných
– pravidelnej mesačnej komunikácie medzi manažérom a podriadeným
– sebahodnotenia zamestnancov a princípov osobnej zodpovednosti
– finančne motivujúceho systému odmien podľa výsledkov
– spätnej väzby ku správaniu podľa firemných hodnôt
– princípov transparentného informovania sa a kvalitnej komunikácie vo firme

Naša metodika CKV nielen pomôže firme zvyšovať výkonnosť zameraním na priority, ale aj posilní vnútrofiremnú komunikáciu a podporuje kultúru dávania spätnej väzby.

Pridajte sa ku firmám, ktoré aj vďaka tejto metodike výrazne vyrástli (Výrobná potravinárska firma v priebehu 5 rokov znásobila obrat o 300% a ďalej rastie).

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články

Čo tak prejsť na automatické objednávanie stravných lístkov a gastrokreditov ?

Koľko času mesačne stratí vaša personalistka pri objednávaní stravných lístkov ? Objednávanie stravných lístkov je nočná mora mnohých personalistiek a je to zároveň úžasný zabijak času. Nášmu klientovi – výrobnej firme s 300 zamestnancami – sme urobili automatizáciu,...

Procesný portál – pomôcka v procesnom riadení firmy

Procesný portál Junity je platforma, ktorá pomáha malým a stredným firmám zlepšovať procesnú kultúru a procesné riadenie organizácie.

Diverzita a inklúzia v praxi

Predstavte si, že ako majiteľ spoločnosti práve obsadzujete dôležitú manažérsku stoličku. Hľadáte kľúčového hráča, ktorý do firmy prinesie know-how, angažovanosť a nadšenie. Do finále vám HR oddelenie posunie troch. Ženatého štyridsiatnika, tridsaťosemročnú mamu...

Rovné zaobchádzanie, diverzita a inklúzia vo firmách

Napriek rastúcej diverzite v slovenskej spoločnosti neustále počúvame o prejavoch intolerancie na pracovisku. Či sa už jedná o matky s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením, či príslušníkov rôznych etnických skupín. ČO JE DIVERZITA NA PRACOVISKU?...

Berieme ohľad aj na jazykovú verziu Windows

Častokrát sa stáva, že aplikácia zobrazujúca štandardné informačné, výstražné alebo opytovacie dialógové okná, zobrazuje v tomto okne text v inom jazyku, ako je jazyk operačného systému. Nie vždy je totiž aplikácia k dispozícii v našom jazyku (resp. jazyku Windows,...

Ako urobiť kvalitný interný zamestnanecký prieskum?

Spolu s našim partnerom Plai.team, sme sa zamysleli nad tým ako postaviť kvalitný zamestnanecký prieskum. Neváhajte sa inšpirovať. Ste majiteľom malej alebo strednej firmy a máte problémy s vykonávaním účinných prieskumov spokojnosti zamestnancov? Máme bohaté...

Presné a pritom jednoduché evidovanie práce brigádnikov a výplat

Náš klient – malá s.r.o. s 2-3 zamestnancami si chcel zaviesť poriadok do evidencie práce brigádnikov a príležitostných robotníkov. Taktiež chcel zaviesť spoľahlivú a rýchlu evidenciu zarobených a vyplatených peňazí. RIEŠENIE PONÚKA: Prácu s údajmi priamo cez...

Diverzita a inklúzia ako jedna z firemných hodnôt

Tak, ako rýchlo sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj vaša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a vytvorila tak bezpečné a rešpektujúce prostredie, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného...

Jednoduché CRM

Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu. Po týždni už zákazník...

Môže Excel overiť užívateľa a nastaviť mu rôzne oprávnenia ?

Naši zákazníci chcú niekedy vstup do aplikácie chrániť overením užívateľa a nastavením jeho oprávnení. To všetko sa môže diať na pozadí aplikácie bez potreby manuálneho prihlasovania. Každý užívateľ tak môže mať nastavené iné oprávnenie : zobrazenie a skrytie...

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.