ROVNÉ ZAOBCHÁDZANIE, DIVERZITA A INKLÚZIA VO FIRMÁCH

od | 8. marca 2023 | Články

Napriek rastúcej diverzite v slovenskej spoločnosti neustále počúvame o prejavoch intolerancie na pracovisku. Či sa už jedná o matky s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením, či príslušníkov rôznych etnických skupín.

ČO JE DIVERZITA NA PRACOVISKU?

Diverzita (ROZMANITOSŤ) na pracovisku znamená, že organizácia zamestnáva rôznorodý tím ľudí, ktorí odrážajú spoločnosť, v ktorej existuje a pôsobí. Zahŕňa všetky prvky, vďaka ktorým sú jednotlivci jedineční jeden od druhého, a hoci medzi ľuďmi existujú nekonečné rozdiely, väčšina z nás podvedome definuje rozmanitosť niekoľkými sociálnymi kategóriami, ako je pohlavie, rasa, vek atď.

VÝZNAM INKLÚZIE VO FIRME

Začlenenie sa na pracovisku je aj o porozumení a rešpekte. Zabezpečiť, aby boli hlasy a názory každého vypočuté a starostlivo zvážené, je životne dôležité pri vytváraní inkluzívnejšieho pracovného prostredia, kde sa každý cíti rešpektovaný. Vytváranie pracovného prostredia, kde sa každý cíti akceptovaný a kde je každý súčasťou rozhodovacieho procesu, je neskutočne náročné a potrebuje neustálu podporu, aby to fungovalo.

DIVERZITA vs. INKLÚZIA

Jednoducho povedané, diverzita sa týka povahy a vlastností, ktoré robia človeka unikátnym. Inklúzia sa zameriava na správanie a sociálne normy, ktoré zabezpečujú, aby sa ľudia cítili vítaní. Inklúzia je kľúčová pre to, aby boli naše ciele v rámci diverzity úspešné a je úzko spojená s firemnou kultúrou, ktorá ak je inkluzívna, podporuje produktivitu a zapojenie zamestnancov. Vytvára tak bezpečné prostredie a pôsobí voči svojmu okoliu moderne a celistvo.

Zaujala Vás téma diverzity a inklúzie? Chceli by ste aj vy zaviesť vo vašej firme rešpektujúce prostredie, ale neviete ako postupovať. Kontaktujte nás. www.junity.sk

————————————————————————————

DIVERZITA A INKLÚZIA AKO JEDNA Z FIREMNÝCH HODNÔT

DIVERZITA A INKLÚZIA V PRAXI

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.