Rovné zaobchádzanie, diverzita a inklúzia vo firmách

Napriek rastúcej diverzite v slovenskej spoločnosti neustále počúvame o prejavoch intolerancie na pracovisku. Či sa už jedná o matky s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením, či príslušníkov rôznych etnických skupín.

ČO JE DIVERZITA NA PRACOVISKU?

Diverzita (ROZMANITOSŤ) na pracovisku znamená, že organizácia zamestnáva rôznorodý tím ľudí, ktorí odrážajú spoločnosť, v ktorej existuje a pôsobí. Zahŕňa všetky prvky, vďaka ktorým sú jednotlivci jedineční jeden od druhého, a hoci medzi ľuďmi existujú nekonečné rozdiely, väčšina z nás podvedome definuje rozmanitosť niekoľkými sociálnymi kategóriami, ako je pohlavie, rasa, vek atď.

VÝZNAM INKLÚZIE VO FIRME

Začlenenie sa na pracovisku je aj o porozumení a rešpekte. Zabezpečiť, aby boli hlasy a názory každého vypočuté a starostlivo zvážené, je životne dôležité pri vytváraní inkluzívnejšieho pracovného prostredia, kde sa každý cíti rešpektovaný. Vytváranie pracovného prostredia, kde sa každý cíti akceptovaný a kde je každý súčasťou rozhodovacieho procesu, je neskutočne náročné a potrebuje neustálu podporu, aby to fungovalo.

DIVERZITA vs. INKLÚZIA

Jednoducho povedané, diverzita sa týka povahy a vlastností, ktoré robia človeka unikátnym. Inklúzia sa zameriava na správanie a sociálne normy, ktoré zabezpečujú, aby sa ľudia cítili vítaní. Inklúzia je kľúčová pre to, aby boli naše ciele v rámci diverzity úspešné a je úzko spojená s firemnou kultúrou, ktorá ak je inkluzívna, podporuje produktivitu a zapojenie zamestnancov. Vytvára tak bezpečné prostredie a pôsobí voči svojmu okoliu moderne a celistvo.

Zaujala Vás téma diverzity a inklúzie? Chceli by ste aj vy zaviesť vo vašej firme rešpektujúce prostredie, ale neviete ako postupovať. Pozrite si čo ponúka JUNITY pre zlepšenie diverzity a inklúzie vo firme Diverzita a inklúzia v praxi.

DIVERZITA A INKLÚZIA AKO JEDNA Z FIREMNÝCH HODNÔT

DIVERZITA A INKLÚZIA V PRAXI

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články

Procesný portál - poriadok v procesnom riadení firmy

Procesný portál Junity je platforma, ktorá pomáha malým a stredným firmám zlepšovať procesnú kultúru a procesné riadenie organizácie.

Diverzita a inklúzia v praxi

Predstavte si, že ako majiteľ spoločnosti práve obsadzujete dôležitú manažérsku stoličku. Hľadáte kľúčového hráča, ktorý do firmy prinesie know-how, angažovanosť a nadšenie. Do finále vám HR oddelenie posunie troch. Ženatého štyridsiatnika, tridsaťosemročnú mamu...

Berieme ohľad aj na jazykovú verziu Windows

Častokrát sa stáva, že aplikácia zobrazujúca štandardné informačné, výstražné alebo opytovacie dialógové okná, zobrazuje v tomto okne text v inom jazyku, ako je jazyk operačného systému. Nie vždy je totiž aplikácia k dispozícii v našom jazyku (resp. jazyku Windows,...

Ako urobiť kvalitný interný zamestnanecký prieskum?

Spolu s našim partnerom Plai.team, sme sa zamysleli nad tým ako postaviť kvalitný zamestnanecký prieskum. Neváhajte sa inšpirovať. Ste majiteľom malej alebo strednej firmy a máte problémy s vykonávaním účinných prieskumov spokojnosti zamestnancov? Stretávate sa s...

Zavedenie systému firemných a osobných cieľov

Mnoho malých podnikateľov riadi svoje vnútrofiremné procesy intuitívne a svojich zamestnancov niekedy viac neriadi ako riadi. Iste, v niektorých prípadoch to môže byť aj výhoda, ale veľmi často to môže dopadnúť aj katastrofálne... Časté sú najmä dva scenáre a ich...

Presné a pritom jednoduché evidovanie práce brigádnikov a výplat

[dipl_image_card_carousel_item _builder_version="4.11.4" _module_preset="default" title_text="junity_evidencia_vyplat_1"...

Diverzita a inklúzia ako jedna z firemných hodnôt

Tak, ako rýchlo sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj vaša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a vytvorila tak bezpečné a rešpektujúce prostredie, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného...

Jednoduché CRM v Exceli

Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu. Po týždni už zákazník...

Môže Excel overiť užívateľa a nastaviť mu rôzne oprávnenia ?

Naši zákazníci chcú niekedy vstup do aplikácie chrániť overením užívateľa a nastavením jeho oprávnení. To všetko sa môže diať na pozadí aplikácie bez potreby manuálneho prihlasovania. Každý užívateľ tak môže mať nastavené iné oprávnenie : zobrazenie a skrytie...

Z tabuľky sme spravili aplikáciu : Evidencia obchodných prípadov

Často nepotrebujete žiadne externé aplikácie. My vám pomôžeme a vytvoríme program priamo vo vašej Excelovskej tabuľke

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.