Procesný portál - poriadok v procesnom riadení firmy

 

Chýba vám poriadok v organizácii firmy?

  • stretávate sa s chaosom v procesoch niektorých oddelení?
  • zamestnanci sa sťažujú, že nemajú jasné zodpovednosti?
  • pri dlhodobých neprítomnostiach je problém so zastupiteľnosťou?
  • postupy niektorých činností sú nepresné, alebo chýbajú úplne?
  • je ťažké delegovať činnosti na iných zamestnancov?
  • zaúčanie nových je zložité a oberá firmu o energiu ?

Možno je na čase zaviesť procesný systém, ktorý vám pomôže upratať…

√ vytvorí mapu zodpovedností zamestnancov a podporí princípy osobnej zodpovednosti
√ podporí princípy zastupiteľnosti a delegovania
√ získate prehľad o zodpovednostiach konkrétnych zamestnancov
√ umožní vytvárať a generovať jasné a prehľadné postupy prác
√ s prístupom podľa oprávnení
√ s jednoduchou administráciou v známom prostredí MS Office
√ v súlade so systémom manažmentu kvality (QMS)

Procesný portál má 3 hlavné časti

  1. Zobrazuje mapu biznis procesov organizácie
  2. Katalóg procesov a postupov
  3. Až po detailný procesný profil s odkazmi na firemnú dokumentáciu, podklady či formuláre

Mapa biznis procesov
Vizuálny prehľad Riadiacich, Hlavných a Podporných procesov organizácie zakraslený v diagrame.
Pomáha pri základnom pochopení fungovania organizácie a prerozdelení kompetencií.
√ pomôžeme vám mapu vytvoriť
√ nastavíme na ňu celú aplikáciu
√ vytvoríme ľahko komunikovateľný grafický model procesov

Katalóg procesov a postupov
Prehľadný nástroj na zobrazenie, tlač, filtrovanie ako aj prístup priamo ku jednotlivým procesným profilom.
√ automatizovaná aktualizácia
√ prehľadné triedenie a filtrovanie
√ s možnosťou vlastných triediacich kategórií
√ s ochranou údajov podľa rolí užívateľa

Procesné profily a prepojenia
Detailný popis procesu (alebo postupu) s prepojeniami na súvisiace dokumenty alebo procesy, s jasným vlastníctvom procesu.
√ práca cez automatizované formuláre
√ s jednoduchým ovládaním
√ prepojenia na iné procesy, súbory či priečinky
√ s vytváraním hierarchie vzťahov
√ a procesných parametrov, kategórií či podskupín
√ založené na metodike tvorby procesov

PROCESNÝ PORTÁL = systém, ktorý vám pomôže zlepšiť procesnú kultúru vo vašej organizácii a navyše:
√ je intuitívny a ľahko ovládateľný (známe prostredie MS OFFICE)
√ umožňuje prideliť rôzne role užívateľom
√ zvyšuje transparentnosť organizácie práce a aj motivácie zamestnancov
√ je výbornou pomôckou pri plánovaní a riadení organizačných zmien
√ je nástrojom na implementovanie a udržiavanie QMS (systém riadenia kvality) a zároveň je výborným podkladom na prípadnú certifikáciu firmy (napr ISO)

 

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Napíšte Váš dotaz
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články

Diverzita a inklúzia v praxi

Predstavte si, že ako majiteľ spoločnosti práve obsadzujete dôležitú manažérsku stoličku. Hľadáte kľúčového hráča, ktorý do firmy prinesie know-how, angažovanosť a nadšenie. Do finále vám HR oddelenie posunie troch. Ženatého štyridsiatnika, tridsaťosemročnú mamu...

Rovné zaobchádzanie, diverzita a inklúzia vo firmách

Napriek rastúcej diverzite v slovenskej spoločnosti neustále počúvame o prejavoch intolerancie na pracovisku. Či sa už jedná o matky s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením, či príslušníkov rôznych etnických skupín. ČO JE DIVERZITA NA PRACOVISKU?...

Berieme ohľad aj na jazykovú verziu Windows

Častokrát sa stáva, že aplikácia zobrazujúca štandardné informačné, výstražné alebo opytovacie dialógové okná, zobrazuje v tomto okne text v inom jazyku, ako je jazyk operačného systému. Nie vždy je totiž aplikácia k dispozícii v našom jazyku (resp. jazyku Windows,...

Ako urobiť kvalitný interný zamestnanecký prieskum?

Spolu s našim partnerom Plai.team, sme sa zamysleli nad tým ako postaviť kvalitný zamestnanecký prieskum. Neváhajte sa inšpirovať. Ste majiteľom malej alebo strednej firmy a máte problémy s vykonávaním účinných prieskumov spokojnosti zamestnancov? Stretávate sa s...

Zavedenie systému firemných a osobných cieľov

Mnoho malých podnikateľov riadi svoje vnútrofiremné procesy intuitívne a svojich zamestnancov niekedy viac neriadi ako riadi. Iste, v niektorých prípadoch to môže byť aj výhoda, ale veľmi často to môže dopadnúť aj katastrofálne... Časté sú najmä dva scenáre a ich...

Presné a pritom jednoduché evidovanie práce brigádnikov a výplat

[dipl_image_card_carousel_item _builder_version="4.11.4" _module_preset="default" title_text="junity_evidencia_vyplat_1"...

Diverzita a inklúzia ako jedna z firemných hodnôt

Tak, ako rýchlo sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj vaša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a vytvorila tak bezpečné a rešpektujúce prostredie, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného...

Jednoduché CRM v Exceli

Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu. Po týždni už zákazník...

Môže Excel overiť užívateľa a nastaviť mu rôzne oprávnenia ?

Naši zákazníci chcú niekedy vstup do aplikácie chrániť overením užívateľa a nastavením jeho oprávnení. To všetko sa môže diať na pozadí aplikácie bez potreby manuálneho prihlasovania. Každý užívateľ tak môže mať nastavené iné oprávnenie : zobrazenie a skrytie...

Z tabuľky sme spravili aplikáciu : Evidencia obchodných prípadov

Často nepotrebujete žiadne externé aplikácie. My vám pomôžeme a vytvoríme program priamo vo vašej Excelovskej tabuľke

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.