Personálny a organizačný

manažment, rozvoj tímov, zlepšovanie a automatizácia procesov

Pomáhame malým a stredným firmám zlepšovať manažérske procesy.  Ponúkame viac ako 20 ročné skúsenosti v kľúčových oblastiach riadenia firmy až po zavedenie automatizácie procesov a vývoj aplikácií.

 

Dominika Hajkovská
Konateľ,
psychológia
Juraj Hajkovský
Konateľ, personálny manažment,
procesná automatizácia
Peter Sochna
Procesný a projektový
manažment
Eva Holdošová
Pracovné právo, GDPR,
ochrana osobných údajov
Lukáš Tomášik
Senior programátor a školiteľ IT
Katarína Rothová

Mentoring, koučing,
rozvoj manažérskych zručností

Katarína Repková

Financie, kontroling, účtovníctvo

Dušan Nemčko

Obchod, sprevádzanie a rozvoj obchodných zručností

Naše portfólio

Poradenstvo, optimalizácia a automatizácia HR a podporných riadiacich procesov

Systémy riadenia výkonnosti zamestnancov a hodnotenia založené na metodike OKR

Automatizácia podporných firemných procesov, poradenstvo v dostupných manažérskych a HR produktoch CRM, OKR, HR, CKV

Audit HR, riadiacich a finančných procesov, screening talentov

Program zavedenia Firemnej kultúry a Firemných hodnôt

Podpora programov diverzity a inklúzie cez rozvojové programy

Rozvoj manažérskych zručností zameraný na komunikáciu, kultúru spätnej väzby, zvládanie stresu, práca s emóciami.

Rozvoj obchodníkov a obchodníckych zručností na pracovisku a priamo v teréne.

Rozvoj "tvrdých" zručností zamestnancov v kancelárskych nástrojoch MS Office.

Pomôžeme vám profesionalizovať firmu a ľahšie dosahovať vaše ciele.

Naša misia je pomáhať profesionalizovať manažment firmy a automatizovať a optimalizovať podporné systémy riadenia ľudí a procesov a tým pomáhať malým a stredným firmám dosahovať svoje ciele.

Máme 20 a viac ročné skúsenosti personálneho a organizačného manažmentu, rozvoja zamestnancov, budovania tímov, komunikačnej kultúry a spätnej väzby, procesného manažmentu, personalistiky, automatizácie a vývoja aplikácií.

Implementujeme systém firemných a osobných cieľov, ktorý zároveň podporí rast firemnej kultúry

Pomáhame implementovať systém CKV (ciele , komunikácia , výsledky) , ktorý nielen pomôže firme rásť cez lepšie zacielenie na priority, ale aj posilňuje vnútrofiremnú komunikáciu a kultúru dávania spätnej väzby.

Ukážeme vám, aké jednoduché môže byť automatizovať vaše rutinné činnosti.

Spoločne sa pozrieme na váš vybratý proces, posúdime ho a navrhneme jeho optimalizáciu a automatizáciu. V úzkej spolupráci s vami dodáme komplexné riešenie vrátane zaškolenia, dokumentácie a následnej podpory.

Máme za sebou desiatky projektov z oblastí:

  • automatizácia všetkých HR procesov vrátane napojenia na mzdové systémy
  • systémy riadenia výkonnosti, cieľov, sebahodnotenia s napojením na odmeňovanie
  • hodnotiaci a dochádzkový systém pre pracovníkov výroby
  • firemný portál pre manažérov
  • systémy plánovania kapacít vo výrobe HRP (human resource planning)
  • a mnohé ďalšie
Spolupracujeme s expertmi priamo z biznisu

Využívame dlhoročnú sieť kontaktov z rôznych biznis oblastí a skúseností so spolupráce s množstvom dodávateľov.

„Juraj a jeho tím priniesli do firmy výraznú automatizáciu nielen personálnych procesov a zvýšenie kvality služieb, čím neustále významne prispievajú k rastu našej spoločnosti."

Juraj Lunter - výkonný riaditeľ ALFA BIO s.r.o.

„Stále sa vraciam k nástrojom, ktoré boli zavedené a používali sme v Alfa Bio a naozaj môžem potvrdiť, že boli pre mňa najlepšou skúsenosťou oproti moderným riešeniam vrámci HR, s ktorými sa stretávam. Keďže som za efektivitu práce a vidím veľký priestor na úsporu času v našom tíme, určite by som chcela pomocou takýchto riešení veci zlepšiť.“

Iveta Tóthová, HR Business partner výrobnej spoločnosti

„Expertná kombinácia ľudí v Junity v programovaní, procesnom riadení a personalistike Vám ušetrí veľa času a pomôže zaviesť efektívne nástroje riadenia. Junity je firma, ktorá pomôže nie len personalistom veľmi efektívne zvládať prácu s dátami, šetriť čas a zvyšovať kvalitu analýz, výstupov, reportov a tak robiť správne rozhodnutia. A to všetko veľmi efektívne, korektne a transparentne.“

Jordanka Valušiaková Kordová, COO ALFA BIO

Používatelia naše aplikácie milujú lebo priamo z ich obľúbených tabuliek robíme svižné aplikácie. Takto ostávajú v známom prostredí, ktoré bezpečne ovládajú cez tlačidlá a formuláre. Prinášame automatizáciu prekvapivo a dostupne.

Juraj Hajkovský, CEO JUNITY, s.r.o.