Organizačný a procesný

manažment, zlepšovanie a automatizácia procesov

JUNITY ponúka viac ako 20 ročné skúsenosti v kľúčových oblastiach organizácie a riadenia firmy, automatizácie procesov a vývoja aplikácií. Pomôžeme vám implementovať procesnú kultúru, optimalizovať vaše procesy a dosiahnuť ľahšie vaše podnikové ciele. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa, ako vám môžeme pomôcť.

Naše portfólio

Poradenstvo, optimalizácia a automatizácia procesov firmy

Vývoj firemných aplikácií a automatizácií na mieru v rôznych prostrediach.

Poradenstvo a implementácia hotových riešení CRM, a HR riešení

Realizácia auditov (personálne, finančné, obchodné, organizačné audity)

Zavedenie systémov a nástrojov procesného riadenia organizácie

Mapovanie organizačných procesov a návrh optimalizácie

Rozvoj komunikácie a kultúry spätnej väzby v organizácii.

Zvyšovanie osobnej zodpovednosti a angažovanosti zamestnancov

Implementácia systému riadenia cez osobné a firemné ciele

Naša misia a vízia
 • Naša vízia: Chceme, aby služby v oblasti profesionalizácie firiem boli ľahšie dostupné a prístupné pre malých a stredných podnikateľov.
 • Naša misia: Chceme pomáhať malým a stredným firmám profesionalizovať a automatizovať ich riadenie a procesy. Tak im umožníme ľahšie a efektívnejšie dosiahnuť ich strategické ciele a priority. Naše riešenia sú založené na osvedčených praktikách veľkých a úspešných hráčov.
Pomôžeme s budovaním vašej firemnej kultúry

Pomôžeme vám zmerať a zvýšiť firemnú kultúru v rôznych oblastiach pomocou našich profesionálnych nástrojov. Ponúkame vám:

 • zamestnanecké prieskumy spokojnosti, ktoré odhalia silné a slabé stránky vašej organizáci
 • program firemných hodnôt, ktorý posilní identitu vašej firmy
 • nástroje na zvyšovanie osobnej zodpovednosti zamestnancov, ktoré im pomôžu dosiahnuť lepšie výsledky
 • implementáciu systému firemných a osobných cieľov zamestnancov, ktorý podporí ich rast a zameranie na priority
 • zlepšovanie komunikácie a spätnej väzby v organizácii, ktoré zlepší vzťahy a spoluprácu

  Naše riešenia sú dostupné a prístupné pre malých a stredných podnikateľov. Zistite s nami, ako môžete zlepšiť firemnú kultúru a dosiahnuť lepšie výsledky.

  Urobíme vám profesionálny audit organizácie alebo jej časti

  Správne zvolený audit môže odhaliť a pomôcť riešiť skryté choroby firmy. Radi vám pomôžeme urobiť nezávislý audit s odporúčaniami. Špecializujeme sa na oblasti:

  • organizačný manažment
  • finančný manažment
  • personálny manažment
  • obchod

  Prekvapíme vás, že kvalitný audit môže byť dostupný aj pre malého a stredného podnikateľa.

  Zautomatizujeme vaše firemné procesy

  Vypracujeme návrh na optimalizáciu a automatizáciu vášho procesu spolu s vami. Poskytneme vám všestranné riešenie vrátane zaškolenia, dokumentácie a profesionálnej podpory.

  Máme za sebou desiatky projektov z rôznych odvetví:

  • automatizované riešenia pre riadiace, výrobné a HR procesy vrátane napojenia na externé systémy
  • automatizované služby pre reportingy a výpočty údajov
  • a mnohé ďalšie

  Zistíte, že automatizovanie môže byť prekvapivo dostupné aj pre malých a stredných podnikateľov.

  „Juraj a jeho tím priniesli do firmy výraznú automatizáciu nielen personálnych procesov a zvýšenie kvality služieb, čím neustále významne prispievajú k rastu našej spoločnosti."

  Juraj Lunter – výkonný riaditeľ ALFA BIO s.r.o.

  "Spolupráca s JUNITY nám priniesla svetlo do fungovania našej firmy. Organizačný audit a následná spolupráca v riadení firmy, obchodu a finančného manažmentu, bolo kľúčové rozhodnutie pre naše podnikanie. Junity má know how, skvelé skúsenosti, podporované expertmi z mnohých oblastí a osobný prístup. A za to zvlášť ďakujem.“

  Peter Kindel, zakladateľ a majiteľ Farmove.sk

   

  „Stále sa vraciam k nástrojom, ktoré boli zavedené a používali sme v Alfa Bio a naozaj môžem potvrdiť, že boli pre mňa najlepšou skúsenosťou oproti moderným riešeniam vrámci HR, s ktorými sa stretávam. Keďže som za efektivitu práce a vidím veľký priestor na úsporu času v našom tíme, určite by som chcela pomocou takýchto riešení veci zlepšiť.“

  Iveta Tóthová, HR Business partner výrobnej spoločnosti

  „Expertná kombinácia ľudí v Junity v programovaní, procesnom riadení a personalistike Vám ušetrí veľa času a pomôže zaviesť efektívne nástroje riadenia. Junity je firma, ktorá pomôže nie len personalistom veľmi efektívne zvládať prácu s dátami, šetriť čas a zvyšovať kvalitu analýz, výstupov, reportov a tak robiť správne rozhodnutia. A to všetko veľmi efektívne, korektne a transparentne.“

  Jordanka Valušiaková Kordová, COO ALFA BIO

  V JUNITY vám ponúkame viac ako 20 ročné skúsenosti v kľúčových oblastiach organizácie a riadenia firmy, automatizácie procesov a vývoja aplikácií. Pomôžeme vám implementovať procesnú kultúru, optimalizovať vaše procesy a dosiahnuť ľahšie vaše podnikové ciele. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa, ako vám môžeme pomôcť.

  Juraj Hajkovský, CEO JUNITY, s.r.o.

  Naši zákazníci

  Spolupracujeme