Audit ako prostriedok k rastu spoločnosti

Z

Manažment

Posudzujeme procesy, ktoré súvisia s riadením spoločnosti vrátane finančných procesov. Špecializujeme sa najmä na systémy riadenia výkonnosti cez firemné a osobné ciele, metodiky a systémy vyhodnocovania, motivácie a aplikácie na odmeňovanie. Pomôžeme vám situáciu zmapovať, ponúkneme naše skúsenosti ako aj konkrétne riešenia. Prekvapivo dostupne.

Z

Personalistika

Máme skúsenosť, že kvalitne fungujúce HR procesy sú kyslíkom zdravej organizácie a firme pomáhajú dosahovať svoje ciele. HR je oddelenie, ktoré nemá firmu vyrušovať, ale má jej neustále pomáhať v dosahovaní cieľov. V praxi sú HR procesy často podhodnotené, bez vlastníctva, chaotické alebo príliš zložité, prepapierované a konzumujúce zbytočne veľa času. Personalisti sú unavení a frustrovaní z nekončiaceho množstva agendy. Špecializujeme sa na všetky oblasti HR manažmentu a súvisiace procesy a podprocesy.

Z

Talenty

Objavte a využite talenty svojich ľudí pre rast organizácie, tímov a zamestnancov.
Typickým prístupom k individuálnemu rozvoju je napráva slabých stránok. Ľudia majú ale oveľa väčší potenciál pre rast a úspech, ak investujú čas a energiu do rozvoja svojich talentov. Zmapujeme zamestnancov vo vašich tímoch z pohľadov ich talentov, schopností a motivátorov. Pripravíme individuálne správy, zrealizujeme osobné rozhovory a pre manažment pripravíme výstupnú správu ako aj odporúčania na ďalšie kroky.

Z

Financie

Hovoríme tomu finančný manažment ľudským spôsobom. Pomôžeme vám s pomenovaním kľúčových ukazovateľov, ktoré určujú úspech vášho podnikania a prekvapivo jednoducho vám ich sprostredkujeme na pravidelnej báze. Nastavíme vám manažérsky reporting a kontrolu hlavných ukazovateľov a naučíme vás ako ich používať. Na to, aby ste porozumeli, čo skrýva účtovníctvo, nemusíte byt ekonóm.

Z

Obchod

Máme viac ako 30 rokov praxe v riadení a rozvoja rôznych obchodných tímov výrobných aj nevýrobných spoločností, od malých po veľké. Zameriavame sa okrem auditov aj na rozvoj obchodných zručností obchodníkov a vedenia firiem. Naša silná stránka je, že auditujeme vaše tímy priamo v akcii. Sprevádzame vás na obchodných stretnutiach a poskytujeme vám spätnú väzbu z prvej ruky.

Z

Procesy

Prečo zaviesť procesné riadenie do firmy alebo do jej časti? Ako to urobiť ? Ako procesy dokumentovať a merať ? Čo znamená procesné vlastníctvo, procesná dokumentácia a ako ju čo najefektívnejšie viesť ? Pomôžeme vám implementovať základné nástroje procesného riadenia do vašej organizácie a poskytneme naše skúsenosti a nástroje z praxe.

Od auditu až po automatizáciu procesov

Pomôžeme vám identifikovať úzke miesta a následne optimalizovať, zvýšiť efektivitu vašich procesov a zaviesť automatizáciu. Ak procesy neexistujú, spoločne ich nadizajnujeme, nastavíme a pomôžeme uviesť do života spoločnosti. Pomôžeme vám implementovať procesnú kultúru do organizácie.

„Juraj a jeho tím priniesli do firmy výraznú automatizáciu personálnych procesov a zvýšenie kvality služieb, čím neustále významne prispievajú k rastu našej spoločnosti."

Juraj Lunter – výkonný riaditeľ ALFA BIO s.r.o.

„Stále sa vraciam k nástrojom, ktoré boli zavedené a používali sme v Alfa Bio a naozaj môžem potvrdiť, že boli pre mňa najlepšou skúsenosťou oproti moderným riešeniam vrámci HR, s ktorými sa stretávam. Keďže som za efektivitu práce a vidím veľký priestor na úsporu času v našom tíme, určite by som chcela pomocou takýchto riešení veci zlepšiť.“

Iveta Tóthová, HR Business partner výrobnej spoločnosti

„Expertná kombinácia ľudí v Junity v programovaní, procesnom riadení a personalistike Vám ušetrí veľa času a pomôže zaviesť efektívne nástroje riadenia. Junity je firma, ktorá pomôže nie len personalistom veľmi efektívne zvládať prácu s dátami, šetriť čas a zvyšovať kvalitu analýz, výstupov, reportov a tak robiť správne rozhodnutia. A to všetko veľmi efektívne, korektne a transparentne.“

Jordanka Valušiaková Kordová, COO ALFA BIO

Používatelia naše aplikácie milujú lebo priamo z ich obľúbených tabuliek robíme svižné aplikácie. Takto ostávajú v známom prostredí, ktoré bezpečne ovládajú cez tlačidlá a formuláre. Prinášame automatizáciu prekvapivo a dostupne.

Juraj Hajkovský, CEO JUNITY, s.r.o.