Automatizácia
riadiacich a HR procesov

Automatizujeme procesy

  1. Zanalyzujeme a posúdime proces
  2. Navrhneme automatizáciu
  3. Naprogramujeme aplikáciu
  4. Implementujeme a zaškolíme
  5. Poskytneme podporu a servis

 

Automatizácia riadiacich a HR procesov

\

Personalistika a HR

Automatizujeme a prepájame databázy pre všetky podporné HR procesy spoločnosti. Radi vám poradíme ako efektívne a výrazne sa dá ušetriť čas v personalistike a navrhneme prekvapivú a dostupnú automatizáciu. Nechajte sa prekvapiť s JUNITY.

Riadenie výkonnosti zamestnancov

Pomôžeme vám zaviesť systém, ktorý pomôže zvýšiť výkonnosť firmy, kultúru osobnej zodpovednosti a komunikácie a najmä nasmeruje zamestnancov na firemné priority. Prečitajte si viac o unikátnej CKV metodike – Ciele – Komunikácia – Výsledky.

Výroba a bezpečnosť

Aj vy si myslíte, že automatizácia procesov výroby je pre vás finančne nedostuná záležitosť ? Prekvapíme vás, že s nami to tak nie je. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti v prinášaní automatizácií do výroby, ktoré sú prekvapivo dostupné. Žiadne tisícky hodín programovania. Oslovte nás a nechajte sa prekvapiť

Manažérske aplikácie

Manažérsky portál je prostredie na riadenie procesov súvisiacich s riadením zamestnancov (hodnotenie, ciele, dochádzka, dovolenky, nadčasy, atď.). Jednoducho a na jednom mieste. Procesný portál ponúka prehľad biznis procesov s ich vlastníkmi a dokumentáciou.

Riešenia šité na mieru

Automatické výpočty a prenosy údajov

My vieme, že väčšinou netreba veľa, aby ste ušetrili hodne času. Väčšina jalovej práce v tabuľkách sa dá veľmi efektívne a dostupne automatizovať. Nechajte sa inšpirovať. Kontaktujte nás a získajte úvodnú konzultáciu zdarma.

Obchodné a CRM aplikácie

Veľa našich klientov (malých a stredných firiem) hľadá jednoduché riešenia na obchodné procesy. Vieme pomôcť nielen vo výbere dostupných riešení na trhu, ale aj vo vývoji na mieru šitých aplikácií. Konkrétne riešenie si môžete pozrieť v článku.

Iné užitočné automatizácie

Automatizujeme všetko čo potrebujete automatizovať. Od malých až po veľké procesy. Oslovte nás a získate úvodnú konzultáciu zdarma.

Reporty a formuláre

Manuálne prepisovanie reportov a výpočtov je strašiak najmä finančných a personálnych manažérov. Ponúkame rýchle a efektné automatizácie vašich reportov, prenos údajov medzi databázami a mnohé ďalšie. Prečítajte si článok s príkladom.

Vyškolíme a poskytneme podporu

Súčasťou dodávky riešenia je aj zaškolenie užívateľov a poskytnutie dokumentačnej podpory. Vyššia znalosť práce s excelom vám ušetrí množstvo firemných zdrojov
Pomocou kvalitného školenia vašich ľudí vám pomôžeme výrazne zvýšiť efektivitu práce s tabuľkami a ušetriť tak nemalé firemné prostriedky. Ak budete mať záujem, školíme aj na úrovni expertov a programátorov.
Ponúkame školenia priamo vo vašej firme, alebo online formou na všetkých úrovniach.
Napíšte nám čo potrebujete a my vám zašleme cenovú ponuku ako aj presný obsah pripravených modulov.

Z

Audit a analýza

Na základe auditu pripravíme analýzu procesov a navrhneme ich optimalizáciu a automatizáciu.

Z

Dizajn a vývoj

Vaše tabuľky zmeníme na aplikácie. Prepojíme ich na firemné systémy, odstránime chybovosť, pridáme reporty a automatické notifikácie.

Z

Zaškolenie

K aplikáciám dodáme dokumentáciu a vyškolíme vašich zamestnancov. Realizujeme taktiež školenia mäkkých zručností.

Z

Servis a podpora

Našim klientom poskytujeme online podporu a pomoc ako aj servisné a poradenské činnosti.