Jednoduché CRM

Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu.

Po týždni už zákazník používal naše malé CRM :

  • s konsolidovanou databázou zákazníkov (žiadne preklepy, duplicity a pod)
  • s prehľadným zobrazením potrebných údajov priamo v hlavnej tabuľke
  • so zachovaním výhod Excelovskej jednoduchosti
  • s možnosťami výberu z číselníkov, automatickými prepočtami…
  • vkladanie dátumu priamo cez dátumovník
  • s automaticky aktualizovaným týždenným reportom
  • a hlavne vstup údajov chránený a sprehľadnený cez formulár

Posúďte sami. Jednoduché ale pritom šikovné CRM môže byť aj v Exceli.

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články

Čo tak prejsť na automatické objednávanie stravných lístkov a gastrokreditov ?

Koľko času mesačne stratí vaša personalistka pri objednávaní stravných lístkov ? Objednávanie stravných lístkov je nočná mora mnohých personalistiek a je to zároveň úžasný zabijak času. Nášmu klientovi – výrobnej firme s 300 zamestnancami – sme urobili automatizáciu,...

Procesný portál – pomôcka v procesnom riadení firmy

Procesný portál Junity je platforma, ktorá pomáha malým a stredným firmám zlepšovať procesnú kultúru a procesné riadenie organizácie.

Diverzita a inklúzia v praxi

Predstavte si, že ako majiteľ spoločnosti práve obsadzujete dôležitú manažérsku stoličku. Hľadáte kľúčového hráča, ktorý do firmy prinesie know-how, angažovanosť a nadšenie. Do finále vám HR oddelenie posunie troch. Ženatého štyridsiatnika, tridsaťosemročnú mamu...

Rovné zaobchádzanie, diverzita a inklúzia vo firmách

Napriek rastúcej diverzite v slovenskej spoločnosti neustále počúvame o prejavoch intolerancie na pracovisku. Či sa už jedná o matky s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením, či príslušníkov rôznych etnických skupín. ČO JE DIVERZITA NA PRACOVISKU?...

Berieme ohľad aj na jazykovú verziu Windows

Častokrát sa stáva, že aplikácia zobrazujúca štandardné informačné, výstražné alebo opytovacie dialógové okná, zobrazuje v tomto okne text v inom jazyku, ako je jazyk operačného systému. Nie vždy je totiž aplikácia k dispozícii v našom jazyku (resp. jazyku Windows,...

Ako urobiť kvalitný interný zamestnanecký prieskum?

Spolu s našim partnerom Plai.team, sme sa zamysleli nad tým ako postaviť kvalitný zamestnanecký prieskum. Neváhajte sa inšpirovať. Ste majiteľom malej alebo strednej firmy a máte problémy s vykonávaním účinných prieskumov spokojnosti zamestnancov? Máme bohaté...

CKV – systém riadenia pomocou firemných a osobných cieľov

Pomôžeme vám implementovať Systém zvyšovania výkonnosti firmy, osobnej zodpovednosti a zlepšovania komunikácie. Systém zvyšovania výkonnosti spoločnosti je postavený na metodike  Ciele - Komunikácia - Výsledky (CKV). Posilňuje vo firme kultúru osobnej zodpovednosti,...

Presné a pritom jednoduché evidovanie práce brigádnikov a výplat

Náš klient – malá s.r.o. s 2-3 zamestnancami si chcel zaviesť poriadok do evidencie práce brigádnikov a príležitostných robotníkov. Taktiež chcel zaviesť spoľahlivú a rýchlu evidenciu zarobených a vyplatených peňazí. RIEŠENIE PONÚKA: Prácu s údajmi priamo cez...

Diverzita a inklúzia ako jedna z firemných hodnôt

Tak, ako rýchlo sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj vaša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a vytvorila tak bezpečné a rešpektujúce prostredie, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného...

Môže Excel overiť užívateľa a nastaviť mu rôzne oprávnenia ?

Naši zákazníci chcú niekedy vstup do aplikácie chrániť overením užívateľa a nastavením jeho oprávnení. To všetko sa môže diať na pozadí aplikácie bez potreby manuálneho prihlasovania. Každý užívateľ tak môže mať nastavené iné oprávnenie : zobrazenie a skrytie...

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.