DIVERZITA A INKLÚZIA AKO JEDNA Z FIREMNÝCH HODNÔT

od | 8. marca 2023 | Články

Tak, ako rýchlo sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj vaša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a vytvorila tak bezpečné a rešpektujúce prostredie, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Pomôže vám to lepšie porozumieť vašim zákazníkom a byť v novom svete úspešní.

Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného zaobchádzania je vzájomné porozumenie a tolerancia, ale aj pocit aktívnej podpory, vďaka ktorej ľudia môžu zo seba vydať to najlepšie.

KDE a ako pracovať s témou diverzity a inklúzie na pracovisku

Ako prvé by mali byť tieto firemné hodnoty zahrnuté v interných dokumentoch napr. Etickom kódexe. Najefektívnejšou cestou, ako ju zaviesť do praxe je osveta vo firme prostredníctvom vzdelávania, interných kampaní alebo zvoliť si ambasádorku pre diverzitu a inklúziu.

Ako vytvoriť nediskriminujúce prostredie

Vytvoriť priateľské rešpektujúce pracovné prostredie nielen vo vnútri firmy, ale aj smerom von. Tak ako vytvoríte bezbariérový prístup pre zdravotne znevýhodneného zamestnanca, takisto umožníte matke s chorým dieťaťom prácu z domu atp.

Zmerajte si index diverzity u vás vo firme: Index diverzity – Index diverzity

Ak Vám nevyšiel Index diverzity podľa vašich predstáv, alebo ho chcete vylepšiť a posunúť tak svoju firmu ďalej. Kontaktujte nás

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.