Diverzita a inklúzia v praxi

Predstavte si, že ako majiteľ spoločnosti práve obsadzujete dôležitú manažérsku stoličku. Hľadáte kľúčového hráča, ktorý do firmy prinesie know-how, angažovanosť a nadšenie. Do finále vám HR oddelenie posunie troch. Ženatého štyridsiatnika, tridsaťosemročnú mamu troch detí a tridsiatničku, ktorá sa tento rok plánuje vydávať. Všetci majú perfektné vzdelanie a vynikajúcu prax. Koho by ste si vybrali? 

JUNITY vám ponúka jedinečný produkt, ktorý pomôže začleniť inklúziu a diverzitu do kultúry vašej firmy. Našim zákazníkom sme priniesli rozvojový program: "Ako efektívne adaptovať ženy-manažérky na riadiacu pozíciu v mužskom firemnom prostredí".

CIEĽ PROGRAMU

Program je postavený na poznávaní a lepšom uchopení rozdielov medzi mužmi a ženami s cieľom vzájomného rešpektovania ale aj využitia potenciálu rozdielov medzi mužmi a ženami na zlepšenie spolupráce a vzájomného fungovania v zmiešaných tímoch.

Cieľom programu je poskytnutie podpory ženám v adaptácii na ich riadiacu rolu (v prevažne mužskom manažérskom kolektíve).

Program postupne prechádza rôznymi modulmi / témami:

  • Môj potenciál, moje talenty
  • Žena v mužskom svete
  • Sebadôvera a rešpekt
  • Komunikačné situácie
  • Manipulatívne správanie
  • Emócie – motor nášho života
  • Ako ostať sám/sama sebou

Program využíva klasické metódy a techniky rozvojových programov a školení plus prvky koučingu a mentoringu.

Ak chcete vstúpiť medzi moderné a rešpektujúce firmy mali by ste do vedúcich pozícií vpustiť o niečo viac žien.Ak máte vo svojej firme zamestnankyne schopné prevziať manažérske pozície, povýšte ich. Dajte im zodpovednosť a potrebnú dôveru. Vráti sa vám to v podobe spokojnosti zamestnancov ale aj vo firemných výsledkoch.“

Máte záujem o program vo vašej firme? KONTAKTUJTE NÁS:

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články

Procesný portál - poriadok v procesnom riadení firmy

Procesný portál Junity je platforma, ktorá pomáha malým a stredným firmám zlepšovať procesnú kultúru a procesné riadenie organizácie.

Rovné zaobchádzanie, diverzita a inklúzia vo firmách

Napriek rastúcej diverzite v slovenskej spoločnosti neustále počúvame o prejavoch intolerancie na pracovisku. Či sa už jedná o matky s deťmi, osoby so zdravotným znevýhodnením, či príslušníkov rôznych etnických skupín. ČO JE DIVERZITA NA PRACOVISKU?...

Berieme ohľad aj na jazykovú verziu Windows

Častokrát sa stáva, že aplikácia zobrazujúca štandardné informačné, výstražné alebo opytovacie dialógové okná, zobrazuje v tomto okne text v inom jazyku, ako je jazyk operačného systému. Nie vždy je totiž aplikácia k dispozícii v našom jazyku (resp. jazyku Windows,...

Ako urobiť kvalitný interný zamestnanecký prieskum?

Spolu s našim partnerom Plai.team, sme sa zamysleli nad tým ako postaviť kvalitný zamestnanecký prieskum. Neváhajte sa inšpirovať. Ste majiteľom malej alebo strednej firmy a máte problémy s vykonávaním účinných prieskumov spokojnosti zamestnancov? Stretávate sa s...

Zavedenie systému firemných a osobných cieľov

Mnoho malých podnikateľov riadi svoje vnútrofiremné procesy intuitívne a svojich zamestnancov niekedy viac neriadi ako riadi. Iste, v niektorých prípadoch to môže byť aj výhoda, ale veľmi často to môže dopadnúť aj katastrofálne... Časté sú najmä dva scenáre a ich...

Presné a pritom jednoduché evidovanie práce brigádnikov a výplat

[dipl_image_card_carousel_item _builder_version="4.11.4" _module_preset="default" title_text="junity_evidencia_vyplat_1"...

Diverzita a inklúzia ako jedna z firemných hodnôt

Tak, ako rýchlo sa mení svet okolo nás, je potrebné, aby aj vaša spoločnosť reagovala na tieto zmeny flexibilne a vytvorila tak bezpečné a rešpektujúce prostredie, ktoré prijíma ľudí takých, akí sú. Predpokladom tejto spoločenskej a kultúrnej akceptácie a rovného...

Jednoduché CRM v Exceli

Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu. Po týždni už zákazník...

Môže Excel overiť užívateľa a nastaviť mu rôzne oprávnenia ?

Naši zákazníci chcú niekedy vstup do aplikácie chrániť overením užívateľa a nastavením jeho oprávnení. To všetko sa môže diať na pozadí aplikácie bez potreby manuálneho prihlasovania. Každý užívateľ tak môže mať nastavené iné oprávnenie : zobrazenie a skrytie...

Z tabuľky sme spravili aplikáciu : Evidencia obchodných prípadov

Často nepotrebujete žiadne externé aplikácie. My vám pomôžeme a vytvoríme program priamo vo vašej Excelovskej tabuľke

Kontaktný formulár

Zdieľanie

Ak sa vám náš článok páči tak ho prosím zdieľajte.