Blog – zaujímavé články

Jednoduché CRM

Jednoduché CRM

Obchodníci nášho zákazníka evidovali svoje obchodné prípady v jednoduchej Excel tabuľke. Na začiatku to stačilo, ale keď sa im obchod rozrástol, tak tabuľka sa stala neprehľadnou a dáta nekonzistentné. Okrem toho neposkytovala možnosť reportingu. Po týždni už zákazník...

preèítajte si viac
Automatizujeme neefektívne procesy 

Automatizujeme neefektívne procesy 

Náš zákazník už nemusí ručne počítať a prepisovať náklady z jedného reportu do druhého vo svojich tabuľkách. Urobí to za neho nami vytvorená aplikácia. Svoje dáta budete mať prehľadné a kedykoľvek sa k nim viete vrátiť.   Poskytujeme kvalitu a...

preèítajte si viac
Už žiadne chyby pri písaní dátumov v Exceli

Už žiadne chyby pri písaní dátumov v Exceli

Aj vás otravuje manuálne vkladanie dátumov do tabuliek v Exceli? Skoro vždy sa pomýlite a musíte sa k tomu vracať? A navyše... je to v dnešnej dobe tak trochu staromódne. Máme pre vás jednoduché riešenie. Aké? Predsa Automatický DÁTUMOVNÍK od JUNITY. (DatePicker)....

preèítajte si viac