HR A MANAŽMENT

RIEŠENIA NA MIERU

ŠKOLENIA

Zväčšujeme priestor na zmysluplnú prácu.

Automatizujeme procesy

 • zanalyzujeme a posúdime proces
 • navrhneme automatizáciu
 • naprogramujeme aplikáciu
 • implementujeme a zaškolíme
 • poskytneme podporu a servis

 

Automatizácia riadiacich a HR  procesov

Personalistika a HR →
Q

Automatizácia procesov personalistiky

Aj vaše personalistky sú vyťažené množstvom jalovej, únavnej a rutinnej činnosti? Chceli by ste, aby sa mohli viac času venovať činnostiam s vyššou pridanou hodnoutou ?

Máme viac ako 20 ročné skúsenosti v automatizácii personálnych procesov. Oslovte nás, úvodnú konzultáciu budete mať zdarma.

Automatizujeme a prepájame databázy pre všetky podporné HR procesy spoločnosti.

Radi vám poradíme ako efektívne a výrazne sa dá ušetriť čas v personalistike a navrhneme prekvapivú a dostupnú automatizáciu. Nechajte sa prekvapiť s JUNITY.

Výroba a bezpečnosť →
Q

Bezpečnostné incidenty a škodové udalosti

Ponúkneme vám automatizácie, ktoré vám prinesú šetrenie a vrátia kontrolu nad mnohé procesy riadenia zamestnancov vo výrobe. Máme dlhoročné skúsenosti v

 • plánovania výrobných zmien (HRP)
 • automatizácií likvidácie škodových udalostí
 • riadenia a znižovania bezpečnostných incidentov
 • riadenia dochádzky výrobných zamestnancov a odmeňovania
 • a iných

Aj vy si myslíte, že automatizácia procesov výroby je pre vás finančne nedostuná záležitosť ?

Prekvapíme vás, že s nami to tak nie je. Máme viac ako 20 ročné skúsenosti v prinášaní automatizácií do výroby, ktoré sú prekvapivo dostupné. Žiadne tisícky hodín programovania. Oslovte nás a nechajte sa prekvapiť

Junity s.r.o - Automatizujeme firemné procesy
Riadenie výkonnosti zamestnancov →
Q

Aplikácie kultúry spätnej väzby a os. cieľov

Systém riadenia výkonnosti

Máme pre vás nástroj, ktorý nielen pomôže firme zvyšovať výkonnosť zameraním na priority, ale aj posilní vnútrofiremnú komunikáciu a podporuje kultúru dávania spätnej väzby.

Prečítajte si viac o unikátnej slovenskej metodike CKV – Ciele – Komunikácia – Výsledky na tomto linku

 

Pomôžeme vám zaviesť systém, ktorý pomôže zvýšiť výkonnosť firmy, kultúru osobnej zodpovednosti a komunikácie a najmä nasmeruje zamestnancov na firemné priority.

Prečitajte si viac o unikátnej CKV metodike – Ciele Komunikácia – Výsledky.

Manažérske aplikácie →
Q

Aplikácie uľahčujúce riadenie zamestnancov

Manažérsky portál

Chcete umožniť vašim manažérom, aby všetky nástroje riadenia ľudí našli vždy na jednom mieste ? 

V portáli manažér nájde: všetky osobné informácie o svojich zamestnancoch, žiadosti a schvaľovanie dochádzky, nadčasov, informácie o čerpaní dovolenky, formuláre mesačného odmeňovania a bonusov, informácie org. štruktúre,  prístup na firemné dokumenty, manažment škodových udalostí a bezpečnostných incidentov….

Manažérsky portál je prostredie na riadenie procesov súvisiacich s riadením zamestnancov (hodnotenie, ciele, dochádzka, dovolenky, nadčasy…). Jednoducho a na jednom mieste.
Procesný portál ponúka prehľad biznis procesov s ich vlastníkmi a dokumentáciou.

Na mieru šité riešenia

Automatické výpočty a prenosy údajov →
Q

Automatické prenosy údajov

Opakované požiadavky našich klientov sú najmä z oblastí:

Výsledovka z mesačnej účtovnej uzávierky

Automatické preúčtovanie miezd do finančného reportu

Denný finančný report výrobných zamestnancov

My vieme, že väčšinou netreba veľa, aby ste ušetrili hodne času. Väčšina jalovej práce v tabuľkách sa dá veľmi efektívne a dostupne automatizovať. 

Nechajte sa inšpirovať. Kontaktujte nás a získajte úvodnú konzultáciu zdarma.

Iné užitočné automatizácie →
Q

Zrýchlenie a automatizácia procesu

Trápi vás, koľko času strávia vaši zamestnanci pri zabezpečovaní jednoduchých procesov? Urobíme audit vášho procesu a navrhneme jeho automatizáciu.

Úvodnú konzultáciu budete mať zdarma

Automatizujeme všetko čo potrebujete automatizovať. Od malých až po veľké procesy.

Oslovte nás a získate úvodnú konzultáciu zdarma

Obchodné a CRM aplikácie →
Q

Komplexné riešenia personálneho manažmentu

Pre malé a niektoré stretdné firmy často nie je potrebný komplexný CRM systém a stačí im vylepšiť existujúci proces. Ponúkame skúsenosti:

 • poznáme viacero dostupných CRM systémov a vieme odporučiť overené „krabicové“ riešenie
 • alebo vám vytvoríme riešenie šité na mieru vašim procesom.

Budete prekvapení najmä rýchlosťou a dostupnosťou riešenia. Môžete sa inšpirovať napríklad kliknutím TU.

Veľa našich klientov (malých a stredných firiem) hľadá jednoduché riešenia na obchodné procesy. 

Vieme pomôcť nielen vo výbere dostupných riešení na trhu, ale aj vo vývoji na mieru šitých aplikácií.

Reporty, formuláre →
Q

Manažérske reporty a formuláre

Priamo z vašich dát môžeme vytvoriť automatické reporty, ktoré budú zasielané a zobrazované podľa vašich potrieb.

Nášmu klientovi sme zautomatizovali preúčtovanie nákladov. Z poldňovej manuálnej práci má dnes 30 sekundovú zábavu. Pozri viac tu:

Manuálne prepisovanie reportov a výpočtov je strašiak najmä finančných a personálnych manažérov.

Ponúkame rýchle a efektné automatizácie vašich reportov, prenos údajov medzi databázami a mnohé ďalšie.

Vyškolíme a poskytneme podporu

Súčasťou dodávky riešenia je aj zaškolenie užívateľov a poskytnutie dokumentačnej podpory. 

V prípade záujmu poskytujeme aj školenia na MS Office (Excel, Access, Hromadná korešpondencia, Makrá, Kontingenčné tabuľky, Power Query, VBE a VBA a iné)

Q

Vyššia znalosť práce s excelom vám ušetrí množstvo firemných zdrojov

Pomocou kvalitného školenia vašich ľudí vám pomôžeme výrazne zvýšiť efektivitu práce s tabuľkami a ušetriť tak nemalé firemné prostriedky. Ak budete mať záujem, školíme aj na úrovni expertov a programátorov.

Ponúkame školenia priamo vo vašej firme, alebo online formou v týchto úrovniach:

 • MS Excel začiatočník
 • MS Excel pokročilý
 • MS Excel expert
 • MS Excel master
 • MS Excel základy programovania VBA
 • MS Word – Hromadná korešpondencia

Napíšte nám čo potrebujete a my vám zašleme cenovú ponuku ako aj presný obsah pripravených modulov.

Audit a analýza

Na základe auditu pripravíme analýzu procesov a navrhneme ich optimalizáciu a automatizáciu.

Dizajn a vývoj

Vaše tabuľky zmeníme na aplikácie. Prepojíme ich na firemné systémy, odstránime chybovosť, pridáme reporty a automatické notifikácie.

Zaškolenie

K aplikáciám dodáme dokumentáciu a vyškolíme vašich zamestnancov. Realizujeme taktiež školenia mäkkých zručností.

Servis a podpora

Našim klientom poskytujeme online podporu a pomoc ako aj servisné a poradenské činnosti.