HR A MANAŽMENT

RIEŠENIA NA MIERU

ŠKOLENIA

"Vytvárame zamestnancom priestor na zmysluplnú prácu."

Automatizujeme procesy

 • zanalyzujeme a posúdime proces
 • navrhneme automatizáciu
 • naprogramujeme aplikáciu
 • implementujeme a zaškolíme
 • poskytneme podporu a servis

 

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Napíšte Váš dotaz
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Realizované projekty v automatizácii HR a manažérskych aplikácií

Personalistika a HR →
Q

Automatizácia procesov personalistiky

Automatizujeme všetky podporné procesy spoločnosti. Radi vám poradíme ako ušetriť čas v personalistike a navrhneme prekvapivú a dostupnú automatizáciu priamo na vašich tabuľkách.

Evidencia zamestnancov

Centrálna databáza zamestnancov, s prípadným prepojením na zdroj dát (mzdový systém apod). Slúži na základnú administratícu zamestnanca, prehľad o pripojených procesoch (lekárske prehliadky, úrazy, škodové udalosti, školenia... ) podľa výberu.
V prípade dokúpenia aj ďalších modulov nižšie, je databáza zdrojom dát pre tieto moduly a spolupracuje s nimi online.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Evidencia pracovných pozícií

Vďaka dátam o pracovných pozíciách získa personalista kontrolu a možnosť  riadenia personálych procesov. Najmä sa jedná o procesy: povinné školenia a certifikácie, lekárske prehliadky, odmeňovanie, adaptácia, pracovné vybavenie a pomôcky a iné.

Ponúkame riešenie, ktoré slúži samostatne ako evidencia, ale zároveň aj ako zdroj dát pre všetky ostatné personálne aplikácie. Automatizuje a zrýchľuje procesy.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Evidencia administratívnych úkonov

V tejto evidencii bude mať vaša personalistka pokope celú personálnu agendu. Od nástupov, zmien až po výstupy zamestnancov alebo dohodárov. Môže slúžiť tiež na evidenciu škodových udalostí, lekárskych prehliadok, zrážok zo mzdy atď. Samozrejmosťou je automatické prepojenie na dáta hlavnej databázy a taktiež automatické napĺňanie dát do predvyplnených formulárov vo worde.
Toto je pomocník, ktorý každej personalistke ušetrí kopec času.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Evidencia rekruitmentu

Je váš personalista vyťažený výberom nových zamestnancov a prácnosťou spracovávania množstva osobných údajov?
Ponúkame jednoduchú aplikáciu, ktorá je optimalizovaná na rýchlu prácu s údajmi o uchádzačoch o zamestnanie. Jej súčasťou je automatické generovanie pozvánok kandidátom, odpovedí, poznámok z telefonického skríningu ale tiež mazanie údajov po určenej dobe v súlade s GDPR.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Evidencia rozvoja zamestnancov

Máte množstvo povinných opakovaných školení a certifikácií, pri ktorých je potrebné sledovať a strážiť termíny, často ich organizovať a spracovávať tak hodne informácií?

Pre personalistku je táto evidencia pomôckou najmä v tom, že výrazne automatizuje kontrolu termínov školení zamestnancov a pomáha pri organizácii napríklad generovaním emailov a notifikácií. Taktiež slúži na evidenciu a históriu všetkých školení, generovanie prezenčných listín apod.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Evidencia adaptácie zamestnancov

Aby firma znížila fluktuáciu, investuje a vylepšuje proces adaptácie. Vytvorili sme nástroj, s ktorým je riadenie procesu adaptácie hračka. Sleduje za vás činnosti, ktoré je potrebné po nástupe zamestnanca vykonať, generuje emaily a vypĺňa potrebné formuláre.

Už nemusíte pracne vypĺňať žiadosť na technické vybavenie zamestnanca, OOPP alebo úvodné školenia. Aplikácia to urobí za vás.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Riadenie dochádzky, bonusov, neprítomností a dovoleniek operátorov vo výrobe

Výrobný pracovníci sú často odmeňovaní podľa denného výkonu, majstri potrebujú rýchle kontaktné informácie, informácie o dovolenke a podobne. Presne na tento účel bola vytvorená evidencia dochádzky a bonusov operátorov vo výrobe. S prehľadnými zobrazeniami údajov o zamestnancovi, okamžitých výpočtoch dovolenky, generovaní prezenčných listín… je veľkou pomôckou pri riadení výroby.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Evidencia zamestnancov
Evidencia pracovných pozícií
Evidencia benefitov
Evidencia adaptácie
Evidencia rozvoja
Evidencia rekruitmentu
Evidencia škôd a úrazov
Riadenie gastrokreditov

Výroba a bezpečnosť →
Q

Bezpečnostné incidenty a škodové udalosti

Riadenie bezpečnostných incidentov

Bezpečnostné incidenty sú strašiak pre každú výrobnú firmu. Omeškanie termínov hlásenia úrazov môže byť pre firmu kritická záležitosť.
Ponúkame riešenie, ktoré automatizuje proces, robí ho transparentným, nahrádza manuálne zapisovanie úrazov a jasne pomáha určiť zodpovednosti jednotlivých účastníkov celého procesu.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

Riadenie škodových udalostí

Skvelý pomocník pre výrobné firmy na zníženie množstva škôd, zavedenie zodpovednosti a vrátenie financií do spoločnosti. Aplikácia zabezpečuje riadenie procesu škodových udalostí od nahlásenia, cez spracovanie, komunikáciu s poisťovňou a vysporiadanie škody so zamestnancom.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Evidencia dochádzky výrobných zamestnancov
Plánovanie dochádzky výroby (HRP)
Výrobný reporting
Hlásenie pracovných úrazov
Hlásenie škodových udalostí

Junity s.r.o - Automatizujeme firemné procesy
Riadenie výkonnosti zamestnancov →
Q

Aplikácie kultúry spätnej väzby a os. cieľov

Jasné osobné ciele sú jeden z kľúčov k zvyšovaniu výkonnosti zamestnancov a firmy.

Často je pre firmu tento proces administratívne veľmi náročný a preto do neho nejde. My vám ponúkame hotové, alebo na mieru šité riešenie, pri ktorom sa nemusíte obávať vysokých vstupných nákladov.

Ponúkame komplexné služby vrátane aplikácií, ktoré nielen pomôžu firme zvyšovať výkonnosť, ale aj posilnia  firemnú komunikáciu a kultúru spätnej väzby.

Systém riadenia výkonnosti

Máme pre vás nástroj, ktorý nielen pomôže firme zvyšovať výkonnosť zameraním na priority, ale aj posilní vnútrofiremnú komunikáciu a podporuje kultúru dávania spätnej väzby.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

 

 

Metodika podľa OKR
Firemné ciele
Osobné ciele
Sebahodnotenie
Hodnotenie nadriadeným
Napojenie na odmeňovanie.

Manažérske procesy →
Q

Aplikácie uľahčujúce riadenie zamestnancov

Riadenie ľudí je často náročné pre zložitosť procesov, v ktorých sa manažér stráca. My dávame všetky riadiace procesy na jedno miesto a maximálne ich automatizujeme, aby sa manažér mohol sústrediť na svoju prácu.

Manažérsky portál

Chcete umožniť vašim manažérom, aby všetky nástroje riadenia ľudí našli vždy na jednom mieste ? 

V portáli manažér nájde: všetky osobné informácie o svojich zamestnancoch, žiadosti a schvaľovanie dochádzky, nadčasov, informácie o čerpaní dovolenky, formuláre mesačného odmeňovania a bonusov, informácie org. štruktúre,  prístup na firemné dokumenty, manažment škodových udalostí a bezpečnostných incidentov….

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Riadenie výkonnosti firmy

Hľadáte spôsob ako úspešne nasmerovať a motivovať zamestnancov na firemné ciele a firemné priority? Úspešne sme zaviedli systém riadenia výkonnosti, ktorý automatizuje a dostáva do online prostredia celý proces:

 • od riadenia a vyhodnocovania firemných cieľov,
 • cez nastavenie a vyhodnocovanie osobných cieľov,
 • až po hodnotenie s nadriadeným a napojenie na osobný bonus vo výplate

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Manažérsky portál
Riadenie nadčasov
Riadenie mimoriadnych odmien
Mesačné hodnotenie
Prehľad dovoleniek

Ďalšie projekty

Automatické výpočty a prenosy údajov →
Q

Automatické prenosy údajov

Niekedy naozaj netreba veľa, aby ste ušetrili hodne času. S nami neprídete o svoje obľúbené tabuľky. Ak si ich budete chcieť ponechať, urobíme vám automatizáciu priamo v nich. Pribudnú vám tlačidlá, formuláre, notifikácie ...

Začneme tým, že urobíme analýzu a navrhneme automatizáciu.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Výsledovka z mesačnej účtovnej uzávierky

Preúčtovanie miezd do finančného reportu

Denný report výrobných zamestnancov

Iné užitočné apky →
Q

Zrýchlenie a automatizácia procesu

Trápi vás, koľko času strávia vaši zamestnanci pri zabezpečovaní jednoduchých procesov? Urobíme audit vášho procesu a navrhneme jeho automatizáciu.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Cestovný výkaz zamestnanca

Procesný katalóg

Prepojenie aplikácií a databáz

Obchodné a CRM aplikácie →
Q

Komplexné riešenia personálneho manažmentu

Pre malé a niektoré stretdné firmy často nie je potrebný komplexný CRM systém a stačí im vylepšiť existujúci proces. Ponúkame skúsenosti:

 • poznáme viacero dostupných CRM systémov a vieme odporučiť overené "krabicové" riešenie
 • vytvorili sme niekoľko malých CRM systémov na mieru pre potreby zákazníka

Budete prekvapení najmä rýchlosťou a dostupnosťou riešenia.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Evidencia obchodných prípadov

Evidencia zákaziek

Malé CRM (Ja a moji zákazníci)

Plánovač výjazdov k zákazníkom

Reporty, formuláre →
Q

Manažérske reporty a formuláre

Priamo z vašich dát môžeme vytvoriť automatické reporty, ktoré budú zasielané a zobrazované podľa vašich potrieb.

Aby bola práca naozaj hladká, je nevyhnutné, aby sa dáta importovali automaticky do formulárov. Pripravíme všetky potrebné dokumenty a napojíme ich na automatický zdroj dát.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Ponúkame podporu pri tvorbe automatizovaných reportov a rôznych formulárov.

Vyškolíme a poskytneme podporu

Súčasťou dodávky riešenia je aj zaškolenie užívateľov a poskytnutie dokumentačnej podpory. 

V prípade záujmu poskytujeme aj školenia na MS Office (Excel, Access, Hromadná korešpondencia, Makrá, Kontingenčné tabuľky, Power Query, VBE a VBA a iné)

Q

Vyššia znalosť práce s excelom vám ušetrí množstvo firemných zdrojov

Pomocou kvalitného školenia vašich ľudí vám pomôžeme výrazne zvýšiť efektivitu práce s tabuľkami a ušetriť tak nemalé firemné prostriedky. Ak budete mať záujem, školíme aj na úrovni expertov a programátorov.

Ponúkame školenia priamo vo vašej firme, alebo online formou v týchto úrovniach:

 • MS Excel začiatočník
 • MS Excel pokročilý
 • MS Excel expert
 • MS Excel master
 • MS Excel základy programovania VBA
 • MS Word - Hromadná korešpondencia

Napíšte nám čo potrebujete a my vám zašleme cenovú ponuku ako aj presný obsah pripravených modulov. Následne spolu s vami pripravíme v rovnakej cene na mieru šité školenie.

Cena za hodinu školenia je 70€ bez DPH.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Dobrý deň, mám záujem o bližšie informácie k danému produktu. Ďakujem
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Mám záujem o bližšie informácie

Audit a analýza

Na základe auditu pripravíme analýzu procesov a navrhneme ich optimalizáciu a automatizáciu.

Dizajn a vývoj

Vaše tabuľky zmeníme na aplikácie. Prepojíme ich na firemné systémy, odstránime chybovosť, pridáme reporty a automatické notifikácie.

Zaškolenie

K aplikáciám dodáme dokumentáciu a vyškolíme vašich zamestnancov. Realizujeme taktiež školenia mäkkých zručností.

Servis a podpora

Našim klientom poskytujeme online podporu a pomoc ako aj servisné a poradenské činnosti.

Meno
Field is required!
Field is required!
Priezvisko
Field is required!
Field is required!
E-mail
Field is required!
Field is required!
Napíšte Váš dotaz
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!